1. bookTom 23 (2015): Zeszyt 3 (September 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6202
Pierwsze wydanie
30 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Spatial variations in nitrogen dioxide concentrations in urban Ljubljana, Slovenia

Data publikacji: 29 Oct 2015
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2015) - Zeszyt 3 (September 2015)
Zakres stron: 27 - 35
Otrzymano: 04 Jan 2015
Przyjęty: 01 Jul 2015
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6202
Pierwsze wydanie
30 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

BOLTE, T., MUROVEC, M. (2013): Zakonodaja. In: Koleša, T. [ed.]: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2012 (pp. 8–10). Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje.Search in Google Scholar

BUSH, T., SMITH, S., STEVENSON, K., MOORCROFT, S. (2001): Validation of nitrogen dioxide diffusion tube methodology in the UK. Atmospheric Environment, 35(2): 289–296.10.1016/S1352-2310(00)00172-2Search in Google Scholar

CAMPBELL, G. W., STEDMAN, J. R., STEVENSON, K. (1994): A survey of nitrogen dioxide concentrations in the United Kingdom using diffusion tubes, July–December 1991. Atmospheric Environment, 28(3): 477–486.10.1016/1352-2310(94)90125-2Search in Google Scholar

CAPE, J. N. (2009): The Use of Passive Diffusion Tubes for Measuring Concentrations of Nitrogen Dioxide in Air. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 39(4): 289–310.10.1080/10408340903001375Search in Google Scholar

EUROPEAN UNION (EU-28) – AIR POLLUTION FACT SHEET 2014 (2014), Copenhagen, European Environment Agency, 16 pp. [online] [cit. 30.11.2014]. Available at: http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-country-fact-sheets-2014/eu-27-air-pollutant-emissions/viewSearch in Google Scholar

GALLELLI, G., ORLANDO, P., PERDELLI, F., PANATTO, D. (2002): Factors affecting individual exposure to NO2 in Genoa (northern Italy). Science of the Total Environment, 287(1–2): 31–36.10.1016/S0048-9697(01)00990-1Search in Google Scholar

GRADKO ENVIRONMENTAL (2014): Nitrogen Dioxide Proficiency Scheme 2014.Search in Google Scholar

GRADKO ENVIRONMENTAL (2015): Nitrogen Dioxide Diffusion Tube Analysis.Search in Google Scholar

GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije (2012): Gospodarska javna infrastruktura in Kataster stavb (GIS data).Search in Google Scholar

HEAL, M. R., CAPE, J. N. (1997): A numerical evaluation of chemical interferences in the measurement of ambient nitrogen dioxide by passive diffusion samplers. Atmospheric Environment, 31(13): 1911–1923.10.1016/S1352-2310(97)00025-3Search in Google Scholar

HEAL, M. R., O’DONOGHUE, M. A., CAPE, J. N. (1999): Overestimation of urban nitrogen dioxide by passive diffusion tubes: a comparative exposure and model study. Atmospheric Environment, 33(4): 513–524.10.1016/S1352-2310(98)00290-8Search in Google Scholar

LOGAR, M. (2014): Izpusti onesnaževal zraka iz prometa. Kazalci okolja v Sloveniji. Agencija Republike Slovenije za okolje [online] [cit. 30.11.2014]. Available at: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=616Search in Google Scholar

MARR, I. L., ROSSER, D. P., MENESES, C. A. (2007): An air quality survey and emissions inventory at Aberdeen Harbour. Atmospheric Environment, 41(30): 6379–6395.10.1016/j.atmosenv.2007.04.049Search in Google Scholar

MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2013): Dejanska raba tal (GIS data).Search in Google Scholar

MOSCHANDREAS, D. J., RELWANI, S. M., TAYLOR, K. C., MULIK, J. D. (1990): A laboratory evaluation of a nitrogen dioxide personal sampling device. Atmospheric Environment, 24A(11): 2807–2811.10.1016/0960-1686(90)90167-LSearch in Google Scholar

OGRIN, D. (2010): Physical-geographical factors relevant for the development of Ljubljana. In: Krevs, M. et al. [eds.]: Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade (pp. 27–36). GeograFF 8. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete.Search in Google Scholar

OGRIN, D., PLUT, D. (2009): Aplikativna fizična geografija Slovenije. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete.Search in Google Scholar

OGRIN, D., OGRIN, M., ČEMAS, D., PLANINŠEK, A. (2006): Prometno onesnaževanje ozračja v Ljubljani znotraj avtocestnega obroča. Končno poročilo raziskovalnega projekta. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.10.4312/dela.27.199-214Search in Google Scholar

OGRIN, M. (2008): Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani. GeograFF 1. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo.10.4312/dela.27.11.199-214Search in Google Scholar

OGRIN, M., VINTAR MALLY, K. (2013): Primerjava poletne onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom v Ljubljani med letoma 2005 in 2013. Dela, 40: 55–72.10.4312/dela.40.55-72Search in Google Scholar

PALMES, E. D., GUNNISON, A. F., DiMATTIO, J., TOMCZYK, C. (1976): Personal sampler for nitrogen dioxide. American Industrial Hygiene Association Journal, 37(10): 570–577.10.1080/0002889768507522983946Search in Google Scholar

SLOVENIA – AIR POLLUTION FACT SHEET 2014 (2014), Copenhagen, European Environment Agency, 16 pp. [online] [cit. 30.11.2014]. Available at: http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-country-fact-sheets-2014/slovenia-air-pollutant-emissions-country-factsheet/viewSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo