1. bookTom 62 (2018): Zeszyt 2 (May 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Failure of electric products by H2S

Data publikacji: 12 Jun 2018
Tom & Zeszyt: Tom 62 (2018) - Zeszyt 2 (May 2018)
Zakres stron: 71 - 77
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. ČSN EN 60721 Klasifikace podmínek prostředíSearch in Google Scholar

2. ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad Search in Google Scholar

3. K. Kreislova, H. Geiplova, I. Skorepova, J. Skorepa, D. Majtas, Nové mapy korozní agresivity České republiky. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (3), 81-86.10.1515/kom-2015-0019Search in Google Scholar

4. K. Kreislova, H. Geiplova, L. Turek, D. Majtas, Corrosion problems in specific indoor microclimates, in Proceedings of EUROCORR 2016, Montpellier (France), 2016.Search in Google Scholar

5. ČSN ISO 11844 Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou.Search in Google Scholar

6. IEC 60654-4 Operating Conditions for Industrial-Process Measurement and Control Equipment. Part 4: Corrosive and Erosive Influences.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo