1. bookTom 61 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A self-destroying mechanism generated when functional parameters of paint system layers are improved in a non-suitable manner

Data publikacji: 23 Feb 2017
Tom & Zeszyt: Tom 61 (2017) - Zeszyt 1 (March 2017)
Zakres stron: 32 - 38
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo