Otwarty dostęp

The question of Fiction – nonexistent objects, a possible world response from Paul Ricoeur


Zacytuj

eISSN:
1647-659X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Philosophy, Metaphysics, Ontology, Epistemology, Philosophy of Science