1. bookTom 17 (2016): Zeszyt 1 (December 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1647-659X
Pierwsze wydanie
01 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Presentation of the Dossier ‘Models and Fictions’

Data publikacji: 25 Jan 2017
Tom & Zeszyt: Tom 17 (2016) - Zeszyt 1 (December 2016)
Zakres stron: 25 - 27
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo