1. bookTom 16 (2016): Zeszyt 1 (October 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1647-659X
Pierwsze wydanie
01 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Nota Introdutória sobre a Vida, a Obra e o Comentário de Marino

Data publikacji: 08 Nov 2016
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2016) - Zeszyt 1 (October 2016)
Zakres stron: 65 - 69
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo