1. bookTom 24 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2451-3113
ISSN
1843-6722
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Leading a Project Team when Developing a New Academic Programme

Data publikacji: 26 Jul 2018
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2018) - Zeszyt 1 (June 2018)
Zakres stron: 252 - 256
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2451-3113
ISSN
1843-6722
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Jonathan Kolodny, Adi Leviatan, Dana Maor, Project Management in Defense: The Essential Capability, McKinsey on Government, 2013.Search in Google Scholar

[2] Guidelines for Managing Programmes. Understanding programmes and Programme Management, Department for Business, Innovation & Skills, November 2010.Search in Google Scholar

[3] Jeremy T. Miner and Lynn E. Miner, Proposal Planning and Writing, Greenwood Press, 2008.Search in Google Scholar

[4] http://www.armyacademy.roSearch in Google Scholar

[5] James A. Cannon, Making the Business Case, Published by CIPD, UK, 2006.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo