1. bookTom 25 (2017): Zeszyt 1 (June 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-3978
Pierwsze wydanie
30 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Evaluation of the Possibility of Shaking Off Raspberry Fruits with a Pulsating Air Stream

Data publikacji: 30 Jun 2017
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2017) - Zeszyt 1 (June 2017)
Zakres stron: 61 - 66
Otrzymano: 01 May 2017
Przyjęty: 01 Jun 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-3978
Pierwsze wydanie
30 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Cormack M.R., Waister P.D. 1976. Effects of machine harvesting raspberries on yield in the following year. Horticulture Research 16: 121-129.Search in Google Scholar

Dobrzański B., Rybczyński R., Wieniarska J. 1995. Wybrane metody oceny stanu dojrzałości owoców maliny. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka praktyce ogrodniczej”, AR Lublin 179-182. [in Polish]Search in Google Scholar

Kowalczuk J., Zarajczyk J., Leszczyński N. 2008. Evaluation of the raspberries harvest quality of the Weremczuk’s firm “Natalia” combine. Inżynieria Rolnicza 2(100): 89-93. [in Polish with English abstract]Search in Google Scholar

Rabcewicz J., Cianciara Z., Wawrzyńczak P. 1995. Wstępna ocena zmechanizowania zbioru malin. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka praktyce ogrodniczej”, AR Lublin 183-186. [in Polish]Search in Google Scholar

Rabcewicz J., Danek J. 2010. Evaluation of mechanical harvest quality of primocane raspberries. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 18(2): 239-248.Search in Google Scholar

Ramsay A. M. 1983. Mechanical harvesting of raspberries - a review with particular reference to engineering development in Scotland. Journal of Agricultural Engineering Research 28(3): 183-206. DOI: 10.1016/0021-8634(83)90069-0.10.1016/0021-8634(83)90069-0Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD