1. bookTom 8 (2018): Zeszyt 4 (October 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-6499
Pierwsze wydanie
30 Dec 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Masthead

Data publikacji: 17 May 2018
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2018) - Zeszyt 4 (October 2018)
Zakres stron: i - i
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo