1. bookTom 4 (2017): Zeszyt 1 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-5415
Pierwsze wydanie
29 Sep 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Foreword

Data publikacji: 31 May 2018
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2017) - Zeszyt 1 (December 2017)
Zakres stron: I - II
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo