1. bookTom 53 (2017): Zeszyt 3 (September 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-5361
Pierwsze wydanie
17 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 29 Sep 2017
Tom & Zeszyt: Tom 53 (2017) - Zeszyt 3 (September 2017)
Zakres stron: 5 - 6
Polecane artykuły z Trend MD