1. bookTom 11 (2011): Zeszyt 1 (June 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Problematical Aspects of Current Legal Regulation of Appellate Review and their Solution in Suggested Amendment of Czech Civil Procedure Code

Data publikacji: 24 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2011) - Zeszyt 1 (June 2011)
Zakres stron: 33 - 43
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo