1. bookTom 12 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Child at risk The Czech Republic experience

Data publikacji: 24 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2012) - Zeszyt 2 (December 2012)
Zakres stron: 87 - 100
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD