1. bookTom 14 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Analysis of Taxation and Economic Growth – Insights, Background and Findings

Data publikacji: 24 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2014) - Zeszyt 1 (June 2014)
Zakres stron: 69 - 77
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo