1. bookTom 41 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Review. Nicholas Groom, Maggie Charles and Suganthi John (eds.). Corpora, grammar and discourse. In honour of Susan Hunston (Studies in Corpus Linguistics 73)

Data publikacji: 01 Apr 2017
Tom & Zeszyt: Tom 41 (2017) - Zeszyt 1 (March 2017)
Zakres stron: 235 - 239
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Francis, Gill, Susan Hunston and Elizabeth Manning. 1996. Collins COBUILD grammar patterns I: Verbs. London: Harper Collins.Search in Google Scholar

Hunston, Susan. 2002. Corpora in applied linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9781139524773Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD