1. bookTom 52 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1336-9083
ISSN
0440-6605
Pierwsze wydanie
22 Apr 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Professor Vlastimil Baruš has passed away

Data publikacji: 02 Feb 2015
Tom & Zeszyt: Tom 52 (2015) - Zeszyt 1 (March 2015)
Zakres stron: 83 - 84
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo