1. bookTom 25 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Introduction to Diophantine Approximation. Part II

Data publikacji: 28 Mar 2018
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2017) - Zeszyt 4 (December 2017)
Zakres stron: 283 - 288
Otrzymano: 29 Nov 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Bylinski, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pak, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261-279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi: 10.1007/978-3-319-20615-8 17.10.1007/978-3-319-20615-817Otwórz DOISearch in Google Scholar

[2] Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, and Adam Naumowicz. Four decades of Mizar. Journal of Automated Reasoning, 55(3):191-198, 2015. doi: 10.1007/s10817-015-9345-1.10.1007/s10817-015-9345-1Otwórz DOISearch in Google Scholar

[3] G.H. Hardy and E.M. Wright. An Introduction to the Theory of Numbers. Oxford University Press, 6th edition, 2008.Search in Google Scholar

[4] Adolf Hurwitz. Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche. Mathematische Annalen, 39(2):279-284, B.G.Teubner Verlag, Leipzig, 1891.10.1007/BF01206656Otwórz DOISearch in Google Scholar

[5] Hermann Minkowski. Diophantische Approximationen: eine Einf¨uhrung in die Zahlentheorie. Teubner, Leipzig, 1907.10.1007/978-3-663-16055-7Search in Google Scholar

[6] Ivan Niven. Diophantine Approximation. Dover, 2008.Search in Google Scholar

[7] Tetsuya Tsunetou, Grzegorz Bancerek, and Yatsuka Nakamura. Zero-based finite sequences. Formalized Mathematics, 9(4):825-829, 2001.Search in Google Scholar

[8] Yasushige Watase. Introduction to Diophantine approximation. Formalized Mathematics, 23(2):101-106, 2015. doi: 10.1515/forma-2015-0010.10.1515/forma-2015-0010Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo