1. bookTom 25 (2017): Zeszyt 3 (October 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

F. Riesz Theorem

Data publikacji: 19 Dec 2017
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2017) - Zeszyt 3 (October 2017)
Zakres stron: 179 - 184
Otrzymano: 30 Aug 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261–279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8_17.10.1007/978-3-319-20615-8_17Otwórz DOISearch in Google Scholar

[2] Haim Brezis. Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations. Springer, 2011.10.1007/978-0-387-70914-7Search in Google Scholar

[3] Peter D. Dax. Functional Analysis. Pure and Applied Mathematics: A Wiley Series of Texts, Monographs and Tracts. Wiley Interscience, 2002.Search in Google Scholar

[4] Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, and Adam Naumowicz. Four decades of Mizar. Journal of Automated Reasoning, 55(3):191–198, 2015. doi:10.1007/s10817-015-9345-1.10.1007/s10817-015-9345-1Otwórz DOISearch in Google Scholar

[5] Katuhiko Kanazashi, Noboru Endou, and Yasunari Shidama. Banach algebra of continuous functionals and the space of real-valued continuous functionals with bounded support. Formalized Mathematics, 18(1):11–16, 2010. doi:10.2478/v10037-010-0002-1.10.2478/v10037-010-0002-1Otwórz DOISearch in Google Scholar

[6] Kazuhisa Nakasho, Keiko Narita, and Yasunari Shidama. The basic existence theorem of Riemann-Stieltjes integral. Formalized Mathematics, 24(4):253–259, 2016. doi:10.1515/forma-2016-0021.10.1515/forma-2016-0021Otwórz DOISearch in Google Scholar

[7] Keiko Narita, Noboru Endou, and Yasunari Shidama. Dual spaces and Hahn-Banach theorem. Formalized Mathematics, 22(1):69–77, 2014. doi:10.2478/forma-2014-0007.10.2478/forma-2014-0007Otwórz DOISearch in Google Scholar

[8] Keiko Narita, Kazuhisa Nakasho, and Yasunari Shidama. Riemann-Stieltjes integral. Formalized Mathematics, 24(3):199–204, 2016. doi:10.1515/forma-2016-0016.10.1515/forma-2016-0016Search in Google Scholar

[9] Walter Rudin. Functional Analysis. New York, McGraw-Hill, 2nd edition, 1991.Search in Google Scholar

[10] Yasunari Shidama, Hikofumi Suzuki, and Noboru Endou. Banach algebra of bounded functionals. Formalized Mathematics, 16(2):115–122, 2008. doi:10.2478/v10037-008-0017-z.10.2478/v10037-008-0017-zSearch in Google Scholar

[11] Kosaku Yoshida. Functional Analysis. Springer, 1980.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo