1. bookTom 25 (2017): Zeszyt 2 (July 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Introduction to Stopping Time in Stochastic Finance Theory

Data publikacji: 23 Sep 2017
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2017) - Zeszyt 2 (July 2017)
Zakres stron: 101 - 105
Otrzymano: 27 Jun 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek. The fundamental properties of natural numbers. Formalized Mathematics, 1(1):41–46, 1990.Search in Google Scholar

[2] Czesław Byliński. Functions and their basic properties. Formalized Mathematics, 1(1): 55–65, 1990.Search in Google Scholar

[3] Czesław Byliński. Functions from a set to a set. Formalized Mathematics, 1(1):153–164, 1990.Search in Google Scholar

[4] Hans Föllmer and Alexander Schied. Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time, volume 27 of Studies in Mathematics. de Gruyter, Berlin, 2nd edition, 2004.10.1515/9783110212075Search in Google Scholar

[5] Peter Jaeger. Modelling real world using stochastic processes and filtration. Formalized Mathematics, 24(1):1–16, 2016. doi: 10.1515/forma-2016-0001.10.1515/forma-2016-0001Otwórz DOISearch in Google Scholar

[6] Achim Klenke. Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006.Search in Google Scholar

[7] Jürgen Kremer. Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2006.Search in Google Scholar

[8] Andrzej Nędzusiak. σ-fields and probability. Formalized Mathematics, 1(2):401–407, 1990.Search in Google Scholar

[9] Andrzej Trybulec. Binary operations applied to functions. Formalized Mathematics, 1(2): 329–334, 1990.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo