1. bookTom 25 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Differentiability of Polynomials over Reals

Data publikacji: 11 May 2017
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2017) - Zeszyt 1 (March 2017)
Zakres stron: 31 - 37
Otrzymano: 23 Feb 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek. The fundamental properties of natural numbers. Formalized Mathematics, 1(1):41-46, 1990.Search in Google Scholar

[2] Grzegorz Bancerek and Andrzej Trybulec. Miscellaneous facts about functions. Formalized Mathematics, 5(4):485-492, 1996.Search in Google Scholar

[3] Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, and Adam Naumowicz. Four decades of Mizar. Journal of Automated Reasoning, 55(3):191-198, 2015. doi: 10.1007/s10817-015-9345-1.10.1007/s10817-015-9345-1Search in Google Scholar

[4] Kazimierz Kuratowski. Rachunek rózniczkowy i całkowy - funkcje jednej zmiennej. Biblioteka Matematyczna. PWN - Warszawa (in polish), 1964.Search in Google Scholar

[5] Robert Milewski. The evaluation of polynomials. Formalized Mathematics, 9(2):391-395, 2001.Search in Google Scholar

[6] Robert Milewski. Fundamental theorem of algebra. Formalized Mathematics, 9(3):461-470, 2001.Search in Google Scholar

[7] Michał Muzalewski and Lesław W. Szczerba. Construction of finite sequences over ring and left-, right-, and bi-modules over a ring. Formalized Mathematics, 2(1):97-104, 1991.Search in Google Scholar

[8] Konrad Raczkowski. Integer and rational exponents. Formalized Mathematics, 2(1):125-130, 1991.Search in Google Scholar

[9] Konrad Raczkowski and Paweł Sadowski. Real function differentiability. Formalized Mathematics, 1(4):797-801, 1990.Search in Google Scholar

[10] Andrzej Trybulec. Binary operations applied to functions. Formalized Mathematics, 1 (2):329-334, 1990.Search in Google Scholar

[11] Michał J. Trybulec. Integers. Formalized Mathematics, 1(3):501-505, 1990.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo