1. bookTom 24 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Circumcenter, Circumcircle and Centroid of a Triangle

Data publikacji: 31 Aug 2016
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2016) - Zeszyt 1 (March 2016)
Zakres stron: 17 - 26
Otrzymano: 30 Dec 2015
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261-279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8 17.10.1007/978-3-319-20615-8Search in Google Scholar

[2] Czesław Byliński. Introduction to real linear topological spaces. Formalized Mathematics, 13(1):99-107, 2005.Search in Google Scholar

[3] H.S.M. Coxeter and S.L. Greitzer. Geometry Revisited. The Mathematical Association of America (Inc.), 1967.10.5948/UPO9780883859346Search in Google Scholar

[4] Robin Hartshorne. Geometry: Euclid and beyond. Springer, 2000.10.1007/978-0-387-22676-7Search in Google Scholar

[5] Akihiro Kubo. Lines on planes in n-dimensional Euclidean spaces. Formalized Mathematics, 13(3):389-397, 2005.Search in Google Scholar

[6] Marco Riccardi. Heron’s formula and Ptolemy’s theorem. Formalized Mathematics, 16(2): 97-101, 2008. doi:10.2478/v10037-008-0014-2.10.2478/v10037-008-0014-2Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo