1. bookTom 8 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)
    Special Zeszyt: Small towns as centres of rural areas, Editors: Annett Steinführer, Antonín Vaishar, Jana Zapletalová
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1803-8417
Pierwsze wydanie
24 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Significance of Small Towns in the Process of Urbanisation of the Wielkopolska Region (Poland)

Data publikacji: 30 Dec 2016
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2016) - Zeszyt 4 (December 2016) - Special Zeszyt: Small towns as centres of rural areas, Editors: Annett Steinführer, Antonín Vaishar, Jana Zapletalová
Zakres stron: 444 - 461
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1803-8417
Pierwsze wydanie
24 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Area and population in the territorial pattern in 2015, Warsaw: Central Statistical Office.Search in Google Scholar

[2] Benedyk, E. (2014). Sorry, taki mamy model (pp. 59-61). Niezbędnik Inteligenta. Miasta i Ludzie, Warszawa: Polityka.Search in Google Scholar

[3] Burdack, J. & Kriszan, A., eds. (2013). Kleinstädte in Mittel-und Osteuropa: Perspektiven und Strategien lokaler Entwicklung, Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.Search in Google Scholar

[4] Churski, P., Konecka-Szydłowska, B. & Perdał, R. (2009). Rola aglomeracji miejskiej Poznania w kształtowaniu spójności regionu wielkopolskiego (pp. 1-55). In Churski, P., ed., Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego [Research Report]. Poznań: Adam Mickiewicz University.Search in Google Scholar

[5] Czyż, T. (2000). Zróżnicowanie wymiaru ludnościowo-urbanizacyjnego nowych województw, Przegląd Geograficzny, 72(4), 447-465.Search in Google Scholar

[6] Drobek, W. (2002). Polskie nowe miasta (1977 - 2001), (pp. 71-84). In Słodczyk, J., ed., Przemiany bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.Search in Google Scholar

[7] Making Europe Open and Polycentric. Vision and Scenarios for the European Territory towards 2050. ESPON 2013. Retrieved from http://www.yumpu.com/en/document/view/37765912/espon-vision-scenarios-2050/28. Accessed at 15.5.2016.Search in Google Scholar

[8] Gadziński, J. & Męczyński, M. (2011). Investing in urban sustainable development in Poland. Territorial diagnosis of competitiveness of urban areas in Poland. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

[9] Gaebe, W. (2004). Urbane Räume. Stuttgart: UTB GmbH.Search in Google Scholar

[10] Gibbs, J. P. (1963). The evolution of population concentration. Economic Geography 39(2), 119-129. DOI: 10.2307/142505.10.2307/142505Search in Google Scholar

[11] Haase, A. et al., (2009). Emergent spaces of reurbanisation: Exploring the demographic dimension of inner-city residential change in a European setting. Population, Space and Place 16(5), 443-463. DOI: 10.1002/psp.603.10.1002/psp.603Search in Google Scholar

[12] Heffner, K. (2008). Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. (pp. 281-233). In Saganowski, K., Zagrzejewska-Fedorowicz, M. & Zuber, P, eds., Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.Search in Google Scholar

[13] Heffner, K. (2016). Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce (pp. 75-110). In Marszał, T., ed., Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

[14] Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2012). Procesy urbanizacji (pp. 175-206). In Liszewski, S., ed., Geografia urbanistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

[15] Jaroszewska, E. & Stryjakiewicz, T. (2014). Kurczenie się miast w Polsce (pp. 67-77). In Stryjakiewicz, T., ed., Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

[16] Jażdżewska, I. (2006). Związek między podziałem administracyjnym a miejską siecią osadniczą Polski. Zastosowanie metody k-średnich do badań miejskiej sieci osadniczej, Przegląd Geograficzny, 78(2), 247-259.Search in Google Scholar

[17] Kaczmarek, T., ed. (2010). Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

[18] Klaassen, L. H., Molle, W. T. M. & Paelinck J. H. P., eds. (1981). Dynamics of Urban Development. Farnbourough: Gower.Search in Google Scholar

[19] Konecka-Szydłowska, B. (2003). Rozwój społeczno-gospodarczy Nowego Tomyśla w okresie transformacji systemowej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

[20] Konecka-Szydłowska, B. (2006). Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji (pp. 113-127). In Słodczyk, J. & Klimek, R., eds., Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Uniwersytet Opolski.Search in Google Scholar

[21] Konecka-Szydłowska, B. (2009). System miast województwa wielkopolskiego (pp. 9-20). In Czyż, T., ed., Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego. Poznań: Adam Mickiewicz University.Search in Google Scholar

[22] Konecka-Szydłowska, B. (2011). Małe miasta nowo utworzone w procesie urbanizacji (pp. 9-25). In Bartosiewicz, B. & Marszał, T., ed., Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski-z perspektywy 20 lat transformacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

[23] Konecka-Szydłowska, B. (2014). Socio-economic situation of small towns of the Poznań agglomeration (pp. 133-146). In Kwiatek-Sołtys, A., Mainet, H., Widermann, K. & Edouard, J.-C., eds., Small and medium towns’ attractiveness at the beginning of the 21st century. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blasise Pascal. Search in Google Scholar

[24] Konecka-Szydłowska, B. (2015). Restituted towns and their socio-economic conditions for development (pp. 117-138). In Krzysztofik, R. & Dymitrow, M., eds., Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems. Göteborg: University of Gothenburg.Search in Google Scholar

[25] Konecka-Szydłowska, B., Zuzańska-Żyśko, E. & Szmytkie, R. (2010). Role of services in the economies of small towns of Silesia region and Wielkopolskie voivodship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 14, 51-62, DOI: 10.2478/v10089-010-0014-1.10.2478/v10089-010-0014-1Search in Google Scholar

[26] Korcelli, P. (2007). Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (aglomeracje-metropolie), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 233, 87-113.Search in Google Scholar

[27] Korzeniak, G., ed. (2014). Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.Search in Google Scholar

[28] Krzysztofik, R. (2005). Proces kształtowania się sieci miejskiej w Polsce w okresie od XIII do XX wieku. Czasopismo Geograficzne 76(4), 383-393.Search in Google Scholar

[29] Krzysztofik, R. (2006). Nowe miasta w Polsce w latach 1980 - 2009. Geneza i mechanizmy rozwoju, Próba typologii. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.Search in Google Scholar

[30] Krzysztofik, R. & Dymitrow, M., eds. (2015). Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems. Göteborg: University of Gothenburg.Search in Google Scholar

[31] Kühn, M. (2015). Small towns in peripheral regions of Germany. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica 8, 29-38.Search in Google Scholar

[32] Kwiatek-Sołtys, A. (2004). Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.Search in Google Scholar

[33] Kwiatek-Sołtys, A. (2015). Population changes as litmus paper of the socio-economic development level of small towns in Poland, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica 8, 39-53.Search in Google Scholar

[34] Leetmaa, K., Nuga, M. & Org, A. (2013). Entwicklungsstrategien und soziales Kapital in den schrumpfenden Kleinstädten Südestlands (pp. 31-52). In Burdack, J. & Kriszan, A., eds., Kleinstädte in Mittel-und Osteuropa: Perspektiven und Strategien lokaler Entwicklung. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.Search in Google Scholar

[35] Maik, W. (1992). Podstawy geografii miast. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

[36] Mainet, H. (2015). The paradoxical place of small towns in sustainable development policies. What is beyond the images of “places where the living is easy”? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica 8, 5-11.Search in Google Scholar

[37] Matykowski, R. & Konecka-Szydłowska, B. (2005). Procesy urbanizacji w Wielkopolsce oraz w strefie podmiejskiej Poznania (pp. 153-162). In Jażdżewska, I., ed., XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. Łódź: Uniwersytet Łódzki.Search in Google Scholar

[38] Męczyński, M., Konecka-Szydłowska, B. & Gadziński, J. (2010). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast Wielkopolski [Expertise]. Poznań: Urzęd Marszałkowski.Search in Google Scholar

[39] Najgrakowski, M. (2009). Miasta Polski do początku XXI wieku. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAN.Search in Google Scholar

[40] Ogden, P. E. & Hall, R. (2000). Households, reurbanisation and the rise of living alone in the principal French cities, 1975 - 1990. Urban Studies 37(2), 367-390. DOI: 10.1080/0042098002230.10.1080/0042098002230Search in Google Scholar

[41] Pacione, M. (2005). Urban geography. A global prospective. London, New York: Routledge. Search in Google Scholar

[42] Parysek, J. (2008). Suburbanizacja i dezurbanizacja: Dwa bieguny polskiej urbanizacji (pp. 261-286). In Parysek, J. & Stryjakiewicz, T., eds., Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

[43] Paszkuć, K. (2015). Functioning of small towns in agglomeration areas-exemple of Poznań and Leipzig agglomerations. [Unpublished Magister Thesis]. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Adam Mickiewicz University.Search in Google Scholar

[44] Regulski, J. (1982). Ekonomika miasta. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.Search in Google Scholar

[45] Rerat, P. (2012). The new demographic growth of cities: The case of reurbanisation in Switzerland, Urban Studies 49(5), 1107-1125. DOI: 10.1177/0042098011408935.10.1177/0042098011408935Search in Google Scholar

[46] Runge, A. (2013). Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski. Katowice: Uniwersytet Śląski.Search in Google Scholar

[47] Runge, A. & Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Małe średnie miasta na osi kontinuum osadniczego (pp. 151-162). In Soja, M. & Zborowski, A., ed., Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Jagiellonian University.Search in Google Scholar

[48] Sokołowski, D. (2014). New towns in Poland. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series 23, 149-160. DOI: 10.2478/bog-2014-0010.10.2478/bog-2014-0010Search in Google Scholar

[49] Schmidt, J. & Matykowski, R., eds. (2007). Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych. Poznań: Awel.Search in Google Scholar

[50] Strategy for the Development of Wielkopolska Voivodeship until 2020 (2012). Poznań: Marshal's Office.Search in Google Scholar

[51] Szmytkie, R. (2014). Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych. Wrocław University.Search in Google Scholar

[52] Szmytkie, R. & Krzysztofik, R. (2011). Idea miejskości w Polsce (pp. 25-38). In Namyślak, B., ed., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.Search in Google Scholar

[53] Szymańska, D. (1996). Nowe miasta w systemach osadniczych. Toruń: Wydawnictwo UMK.Search in Google Scholar

[54] Szymańska, D. (2007). Urbanizacja na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

[55] Szymańska, D. (2009). Geografia osadnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

[56] Szymańska, D. & Grzelak-Kostulska, E. (2005). Małe miasta w Polsce-zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku (pp. 59-90). In Heffner, K., ed., Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej.Search in Google Scholar

[57] Vaishar, A. & Zapletalová, J. (2009). Small towns as centres of rural micro-regions, European Countryside 1(2), 70-81. DOI: 10.2478/v10091-009-0006-4.10.2478/v10091-009-0006-4Search in Google Scholar

[58] Webb, J. W. (1963). The natural and migrational components of population changes in England and Wales, 1921-1931. Economic Geography, 39(2), 130-148. DOI: 10.2307/142506.10.2307/142506Search in Google Scholar

[59] Weltrowska, J. & Konecka-Szydłowska, B. (2006). Population changes in the towns of Wielkopolska voivodeship. Bulletin of Geography Socio-Economic Series. 5, 21-32.Search in Google Scholar

[60] Węcławowicz, G. (2010). Charakterystyka głównych trendów i zmian w rozwoju obszarów miejskich Polski [Expertise]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.Search in Google Scholar

[61] Zaniewska, H., Borcz, H., Filipiak-Niedźwiecka, I., Barek, R. & Thiel, M. (2013). Małe miasta, które uzyskały prawa miejskie w latach 1989-2011. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.Search in Google Scholar

[62] Zasina, J. (2015). Reurbanizacja w świetle dotychczasowych badań nad miastami europejskimi. Studia Miejskie 20, 155-166. Search in Google Scholar

[63] Zipf, G. K. (1949). Human behaviour and the principle of least effort. Cambridge, Mass.: Addison Wesley Press.Search in Google Scholar

[64] Zuzańska-Zyśko, E. (2006). Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim. Katowice: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

[65] Zuzańska-Zyśko, E. (2007). Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 232, 62-78. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo