1. bookTom 4 (2016): Zeszyt 2 (December 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2303-5013
Pierwsze wydanie
08 Sep 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

More Efficient Operations of the Company with the Help of Communication Technologies

Data publikacji: 18 Feb 2017
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2016) - Zeszyt 2 (December 2016)
Zakres stron: 143 - 152
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2303-5013
Pierwsze wydanie
08 Sep 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Seen A., J. (2007). In Information Technology: Principles and Practice, “Computer Library”, Belgrade,Search in Google Scholar

2. Karic, S; Cehajic, S; Memic, H; Memic, I. (2009). Electronic Business, Department of Information Technology, Mostar,Search in Google Scholar

3. Koncar J. (2008): Electronic Trade, University of Novi Sad, Faculty of Economics Subotica,Search in Google Scholar

4. Krstev, C, (2013). Computer Communications and Networks, taken from: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~cvetana/Nastava/Materijal/KomunikMreze.pdf,Search in Google Scholar

5. Puja, N, health information system (2006). Retrieved from http://www.amfiteatar.org/download/Zdravstveni%20informacioni%20sistem.pdfSearch in Google Scholar

6. Radosavljevic, Z. (2009). New challenges in the management of technology, Vrnjačka BanjaSearch in Google Scholar

7. Stankić, R. (2007) Electronic Business, Faculty of Economics, Belgrade,Search in Google Scholar

8. Turban, McLean, Wetherbe, John Wiley (2003) Information technology management, translation 3rd edition, Institute for Textbooks and Teaching Aids, Belgrade,Search in Google Scholar

9. Vlatković, S. (2012). Banking ERP solutions-e-Banking software solutions,Search in Google Scholar

10. http://www.meste.org/konf/Arhiva/Man_2012/pdf/RADOVI/Martinovic.pdf,Search in Google Scholar

11. https://www.scribd.com/doc/37928469/SEMINARSKI-Uticaj-raz-voja-informacionih-tehnologija-na-pobol-j%C5%A1anje-realizacije-poslovnih-aktivnosti.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD