1. bookTom 27 (2017): Zeszyt 8 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Dr Thomas A. Perfetti, Recipient of the 2017 Tobacco Science Research Conference Lifetime Achievement Award

Data publikacji: 29 Dec 2017
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2017) - Zeszyt 8 (December 2017)
Zakres stron: 184 - 185
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo