1. bookTom 27 (2017): Zeszyt 5 (January 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Professor Emeritus George Wagner, Recipient of the 2016 Tobacco Science Research Conference Lifetime Achievement Award

Data publikacji: 10 Feb 2017
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2017) - Zeszyt 5 (January 2017)
Zakres stron: 2 - 3
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo