1. bookTom 27 (2016): Zeszyt 1 (January 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Dr Michael F. Borgerding, Recipient of the 2015 Tobacco Science Research Conference Lifetime Achievement Award

Data publikacji: 03 Feb 2016
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2016) - Zeszyt 1 (January 2016)
Zakres stron: 1 - 2
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo