1. bookTom 11 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1802-4866
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo