1. bookTom 7 (2016): Zeszyt 2 (September 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1847-9375
Pierwsze wydanie
19 Sep 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial for the special issue: “Novel solutions or novel approaches in Operational Research”

Data publikacji: 17 Oct 2016
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2016) - Zeszyt 2 (September 2016)
Zakres stron: 1 - 4
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo