1. bookTom 1 (2013): Zeszyt 1 (October 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2346-5522
Pierwsze wydanie
15 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review Renata Šukaityt (ed.), Baltic Cinemas after the 90s: Shifting (Hi)stories and (Id)entities, Acta Academia Artium Vilnensis, no. 56

Data publikacji: 05 Dec 2015
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2013) - Zeszyt 1 (October 2013)
Zakres stron: 152 - 154
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo