1. bookTom 1 (2013): Zeszyt 1 (October 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2346-5522
Pierwsze wydanie
15 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Eva Näripea, Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond)

Data publikacji: 05 Dec 2015
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2013) - Zeszyt 1 (October 2013)
Zakres stron: 144 - 148
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo