1. bookTom 22 (2017): Zeszyt 1 (June 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2451-3148
ISSN
1224-5178
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Microlearning an Evolving Elearning Trend

Data publikacji: 22 Jul 2017
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2017) - Zeszyt 1 (June 2017)
Zakres stron: 18 - 23
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2451-3148
ISSN
1224-5178
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Kostochka, R. (2016). What is the future of E-Learning?, available at: https://blog.coursmos.com/what-is-the-future-of-learning/.Search in Google Scholar

Singh, R. P. (2014). 17 Awesome resources on micro-learning, available at: https://elearningindustry.com/awesome-resources-on-micro-learning.Search in Google Scholar

www.elearninglearning.com/micro-learning/.Search in Google Scholar

www.coursmos.com/.Search in Google Scholar

www.yammer.com/.Search in Google Scholar

www.grovo.com/microlearning.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD