Otwarty dostęp

‘Geopolitical Processes and Its Possible Effects’ Geopolitical and International Relations Conference


Zacytuj

Dezső Szenkovics
Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj-Napoca, Department of International Relations and European Studies
eISSN:
2068-7583
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, Political Science, other, Domestic Policy, Parties, Other Political Organizations, International Relations, Human Rights