1. bookTom 52 (2017): Zeszyt 3 (September 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-6104
Pierwsze wydanie
03 May 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Evaluation of Integration Degree of the ASG-EUPOS Polish Reference Networks With Ukrainian GeoTerrace Network Stations in the Border Area

Data publikacji: 23 Sep 2017
Tom & Zeszyt: Tom 52 (2017) - Zeszyt 3 (September 2017)
Zakres stron: 71 - 84
Otrzymano: 26 Jun 2017
Przyjęty: 21 Aug 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-6104
Pierwsze wydanie
03 May 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bruyninx, C. 2015. Guidelines for EPN Stations & Operetional Centres. EPN Central Bureau. Oct. 26.Search in Google Scholar

Czarnecki, K. 2014. Geodezja wspołczesna. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. ISBN 978-83-01-18011-9.Search in Google Scholar

Horváth, T., Leitmannová, K., Nagl, J., Kollo, K., Wubbena, G. 2008. EUPOS European Position Determination System. Guidelines For Single Site Design. Version 2.1., 4 June 2008.Search in Google Scholar

Krzeszowski, K., Bosy, J. 2011. ASG-EUPOS w tereanach przygranicznych. Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 10(1), pp 33-42Search in Google Scholar

Liu, Z. 2011. A new automated cycle slip detection and repair method for a single dualfrequency GPS receiver. Journal of Geodesy, Vol. 85, Issue 3,, pp. 171-183.Search in Google Scholar

UNAVCO, 2014. Basics of Teqc Use and Teqc Products, UNAVCO 6350 Nautilus Drive Boulder, Colorado U.S.A. www.unavco.org.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo