1. bookTom 23 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Spectrometric Determination of Content of Methyl Palmitate in Methyl Esters of Waste Cooking Oils

Data publikacji: 13 May 2019
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 59 - 68
Otrzymano: 01 Dec 2018
Przyjęty: 01 Mar 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

CAMO (2015). The Unscrambler meyhod reference. Available at: http://www.camo.com/helpdocs/The_Unscrambler_Method_References.pdf.Search in Google Scholar

Çelikten, İ., Koca, A., Ali Arslan, M. (2010). Comparison of performance and emissions of diesel fuel, rapeseed and soybean oil methyl esters injected at different pressures, Renewable Energy. Pergamon, 35(4), 814-820.Search in Google Scholar

Czechlowski, M., Marcinkowski, D., Golimowska, R., Berger, W. A., Golimowski, W. (2019). Spectroscopy approach to methanol detection in waste fat methyl esters, Spectrochimica Acta -Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 210, 14-20.Search in Google Scholar

Freedman, B., Pryde, E. H., Mounts, T. L. (1984). Variables affecting the yields of fatty esters from transesterified vegetable oils, Journal of the American Oil Chemists’ Society. John Wiley & Sons, Ltd, 61(10), 1638-1643.Search in Google Scholar

Gao, Y., Chen, Y., Gu, J., Xin, Z., Sun, S. (2019). Butyl-biodiesel production from waste cooking oil: Kinetics, fuel properties and emission performance, Fuel, 1489-1495.10.1016/j.fuel.2018.09.015Search in Google Scholar

García-Martín, J. F., Alés-Álvarez, F. J., López-Barrera, M. C., Martín-Domínguez, I., Álvarez-Mateos, P. (2019). Cetane number prediction of waste cooking oil-derived biodiesel prior to transesterification reaction using near infrared spectroscopy, Fuel, 240, 10-15.10.1016/j.fuel.2018.11.142Search in Google Scholar

Golimowski, W., Marcinkowski, D., Gracz, W., Konieczny, R., Poczta, O., Czechlowski, M., Krzaczek, P., Piekarski, W. (2017). Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni, Przemysł Chemiczny, 1(12), 148-152.10.15199/62.2017.12.26Search in Google Scholar

Lang, X., Dalai, A. K., Bakhshi, N. N., Reaney, M. J., Hertz, P. B. (2001). Preparation and characterization of bio-diesels from various bio-oil, Bioresource Technology. Elsevier, 80(1), 53-62.Search in Google Scholar

Liu, X., Paio, X., Wang, Y., Zhu, S., He, H. (2008). ‘Calcium methoxide as a solid base catalyst for the transesterification of soybean oil to biodiesel with methanol’, Fuel. Elsevier, 87(7), 1076-1082.Search in Google Scholar

Nejad, A. S., Zahedi, A. R. (2018). Optimization of biodiesel production as a clean fuel for thermal power plants using renewable energy source, Renewable Energy. Pergamon, 119, 365-374.10.1016/j.renene.2017.11.087Search in Google Scholar

Nigam, P. S., Singh, A. (2011). Production of liquid biofuels from renewable resources, Progress in Energy and Combustion Science. Pergamon, 37(1), 52-68.Search in Google Scholar

Paul, A.; Bräuer, B., Nieuwenkamp, G., Ent, H., Bremser, W. (2016). A validated near-infrared spectroscopic method for methanol detection in biodiesel, Measurement Science and Technology, 27(6), 1-9.10.1088/0957-0233/27/6/065002Search in Google Scholar

Sajjadi, B., Raman, A. A. A., Arandiyan, H. (2016). A comprehensive review on properties of edible and non-edible vegetable oil-based biodiesel: Composition, specifications and prediction models, Renewable and Sustainable Energy Reviews. Pergamon, 63, 62-92.Search in Google Scholar

Sander, A., Koscak, M. A., Kosir, D., Milosavljević, N., Vuković, J. P., Magić, L. (2018). The influence of animal fat type and purification conditions on biodiesel quality, Renewable Energy. Pergamon, 118, 752-760.Search in Google Scholar

Schale, S. P., Le, T. M., Pierce, K. M. (2012). Predicting feedstock and percent composition for blends of biodiesel with conventional diesel using chemometrics and gas chromatography–mass spectrometry, Talanta, 94, 320-327.10.1016/j.talanta.2012.03.05022608455Search in Google Scholar

Semwal, S., Arora, A. K., Badoni, R. P., Tuli, D. K. et al. (2011). Biodiesel production using heterogeneous catalysts, Bioresource Technology, 102(3), 2151-2161.10.1016/j.biortech.2010.10.08021106371Search in Google Scholar

da Silva, N. C., Calvanti, C. J., Honorato, F. A., Amigo, J. M., Pimentel, M. F. (2017). Standardization from a benchtop to a handheld NIR spectrometer using mathematically mixed NIR spectra to determine fuel quality parameters, Analytica Chimica Acta, 954, 32-42.10.1016/j.aca.2016.12.01828081812Search in Google Scholar

Silva, V. L. O., Melo, J. A., Oliveira, L. B., Pedroso, L. R., Simionatto, E. L., de Mantos, D. I., Scharf. D. R., Figueiredo, E. S., Wisniewski Jr. A. (2019). Esters from frying oil, sewage scum, and domestic fat trap residue for potential use as biodiesel, Renewable Energy, 135, 945-950.10.1016/j.renene.2018.12.070Search in Google Scholar

Xu, Y.-J., Li, G.-X., Sun, Z.-Y. (2016). Development of biodiesel industry in China: Upon the terms of production and consumption, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 318-330.10.1016/j.rser.2015.10.035Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo