1. bookTom 22 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Labour Consumption of Production of Selected Fruit

Data publikacji: 16 Oct 2018
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2018) - Zeszyt 3 (September 2018)
Zakres stron: 29 - 36
Otrzymano: 01 Jan 2018
Przyjęty: 01 Jun 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Argiro, V., Strapatsa, G., Nanos, D., Constantinos, A. (2006). Energy flow for integrated apple production in Greece. Agriculture, Ecosystems & Environment. Volume 116, Issues 3-4, 176-180.Search in Google Scholar

Banasiak, J. (2008). Wydajnościowa analiza w procesach eksploatacji maszyn rolniczych Inżynieria Rolnicza, 4(102), 63-68.Search in Google Scholar

Bieniek-Majka, M. (2015). Determinanty eksportu owoców i warzyw z Polski w latach 2004-2014. Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, Roczniki Naukowe, XVII, 4, 32-38.Search in Google Scholar

Brzozowski, P., Zmarlicki, K. (2011). Nakłady pracy własnej i najemnej w gospodarstwach z uprawą truskawek dla przetwórstwa a wielkość i opłacalność produkcji. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, 19, 43-49.Search in Google Scholar

Brzozowski, P., Zmarlicki, K. (2011). Nakłady pracy własnej i najemnej w gospodarstwach z uprawą jabłoni i wiśni a wielkość i opłacalność produkcji. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, 19, 33-41.Search in Google Scholar

Brzozowski, P., Zmarlicki, K. (2014). Pracochłonność i koszty pracy w produkcji jabłek w gospodarstwach z produkcją ekologiczną i konwencjonalną. Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 3(101), 36-42.Search in Google Scholar

Ciebień, M., Rachoń, L., Krawiec, P. (2015). Pozycja Polski w światowej produkcji malin w latach 2003-2012. Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, Roczniki Naukowe. XVII, 2, 16-19.Search in Google Scholar

Jabłońska, L., Olewnicki, D. (2014). Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu. Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 3(101), 25-35.Search in Google Scholar

Kowalczyk, Z. (2006). Poziom i struktura nakładów pracy w wybranych gospodarstwach sadowniczych. Inżynieria Rolnicza, 11, 209-214.Search in Google Scholar

Kowalczyk, Z. (2011). Poziom i struktura zużycia technicznych środków trwałych w różnych typach gospodarstw rolniczych. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 2(127), 1-117.Search in Google Scholar

Kraciński, P. (2014). Zbiory i rozdysponowanie produkcji truskawek, malin i porzeczek w Polsce w latach 2001-2012. Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 2(101), 132-140.Search in Google Scholar

Paszko, D. (2008). Wpływ zmienności kosztów siły roboczej na opłacalność produkcji owoców jagodowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, 16, 223-234.Search in Google Scholar

Sava, P. (2011). Study on fruits production of densely gooseberry bush plantation. Lucrări Științifice - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Seria B, Horticultură, No. 55, 432-435.Search in Google Scholar

Zaremba, W. (1985). Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. PWRiL. Warszawa https://stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../wyniki_produkcji_roslinnej_w_2016.pdfSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo