1. bookTom 21 (2017): Zeszyt 3 (September 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Open Access

Impact of Feed Mixture on Kinetic Strength of Pellets for Poultry

Data publikacji: 04 Oct 2017
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2017) - Zeszyt 3 (September 2017)
Zakres stron: 97 - 105
Otrzymano: 01 Mar 2017
Przyjęty: 01 Jun 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Grochowicz, J. (1996). Technologia produkcji mieszanek paszowych. PWRiL, Warszawa.Search in Google Scholar

Kulig, R., Laskowski, J. (2005). Wpływ procesu kondycjonowania surowców zbożowych na wybrane właściwości fizyczne granulatu. Acta Agrophysica, 5(2), 325-334.Search in Google Scholar

Kulig, R., Laskowski, J. (2006). Wpływ wybranych właściwości surowców na cechy wytrzymało-ściowe granulatu. Inżynieria Rolnicza, 13, 251-260.Search in Google Scholar

Marks, N., Sobol, Z., Baran, D. (2006). Ocena wytrzymałości granulatu paszowego. Inżynieria Rolnicza, 3, 289-296.Search in Google Scholar

Obidziński, S. (2014). Badania porównawcze metod oceny wytrzymałości kinetycznej granulatu. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2/4(10), 26-29.Search in Google Scholar

Obidziński, S., Hejft, R. (2012). Wpływ parametrów techniczno-technologicznych procesu granulowania pasz na jakość otrzymanego produktu. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(1), 109-114.Search in Google Scholar

Obidziński, S., Hejft, R. (2013). Dobór parametrów techniczno-technologicznych procesu granulowania odpadów roślinnych. Inżynieria Aparatura Chemiczna, 53, 3, 210-212.Search in Google Scholar

Rynkiewicz, M. (2007). Ocena wpływu temperatury chłodzenia na wytrzymałość kinetyczną granul. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 223-229.Search in Google Scholar

Rynkiewicz, M. (2008). Wpływ stopnia rozdrobnienia granulowanej mieszanki paszowej na wytrzymałość kinetyczną granul i wydajność produkcji zwierzęcej. Inżynieria Rolnicza, 5(103). 229-235.Search in Google Scholar

Thomas, M., van der Vliet, T., Poel, A.F.B. (1998). Physical quality of pelleted animal feed. 3. Contribution of feedstuff components. Animal Feed Science Technology, 71, 59-78.10.1016/S0377-8401(97)00072-2Search in Google Scholar

Thomas, M., van Zuilichem, D.J., van der Poel, A.F.B. (1997). Physical quality of pelleted animal feed. 2. Contribution of processes and its conditions. Animal Feed Science Technology, 64, 173-192.10.1016/S0377-8401(96)01058-9Search in Google Scholar

Walczyński, S. (1997). Porównanie metod oznaczania wytrzymałości kinetycznej granulatów. Pasze Przemysłowe, 11-12, 17-19.Search in Google Scholar

Walczyński, S., Zawiślak, K. (2000). Wpływ dodatku tłuszczu na jakość granul w procesie aglomeracji bez dodatku pary. Pasze Przemysłowe 4/5, 17-19.Search in Google Scholar

Walczyński, S., Zawiślak, K., Podgórska, H. (2000). Wpływ składu mieszanek paszowych i metod granulowania na jakość granulatu. Biuletyn Naukowy Przemysłu Paszowego, 3-4, 67-78.Search in Google Scholar

Zawiślak, K. (2006). Wpływ kształtu powierzchni rolek wytłaczających na trwałość granulatu. Inżynieria Rolnicza, 7(82), 475-483.Search in Google Scholar

Zawiślak, K., Sobczak, P., Panasiewicz, M. Markowska, A. (2010). Wpływ wybranych parametrów technologicznych na wytrzymałość kinetyczną granulatu. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 9(1-2), 3-10.10.24326/aspta.2010.1-2.1Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo