1. bookTom 21 (2017): Zeszyt 2 (July 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

New Developments of Solar Energy Utilization in the Aspect of EU Directives

Data publikacji: 26 Jun 2017
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2017) - Zeszyt 2 (July 2017)
Zakres stron: 15 - 24
Otrzymano: 01 Mar 2017
Przyjęty: 01 Apr 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Bill of energy efficiency. (2011). EU, Brussels, Maszynopis.Search in Google Scholar

Borek, K., Barwicki, J., Majchrzak, M., Mazur, K., Wardal, W. (2015). Evaluation of the impact of digestate formed during biogas production on the content of heavy metals in soil. Agricultural Engineering, No 2, 15-23Search in Google Scholar

New developments in Lawrence Berkeley National Laboratory. (2013). USA.Search in Google Scholar

Information of Sustainable Energy Financial Facility. (2013). Warsaw.Search in Google Scholar

Information of the National Fund for Environment Protection and Water Management. (2012). Warsaw, Poland.Search in Google Scholar

Resolution of the Council of Ministers No. 202/2009 on the Polish Energy Policy until 2030, Brussels, Belgium.Search in Google Scholar

Solar collector market in Poland 2010. Institute for Renewable Energy, Warsaw, PolandSearch in Google Scholar

Solar thermal markets in Europe. Trends and market statistics 2010, European Solar Thermal Industry FederationSearch in Google Scholar

MIT new developments on energy projects – University information. (2013). New York, USA.Search in Google Scholar

Renewable energy sources in 2010. Central Statistical Office of Poland (GUS)Search in Google Scholar

Research activity in Oregon State University. (2013). Oregon, USA.Search in Google Scholar

Solar Botanic developments on renewable technologies. (2013). London.Search in Google Scholar

University of Texas research activity information. (2012). Texas, USA.Search in Google Scholar

Interreg EU - Baltic Sea Region - Baltic Slurry Acidification Project 2016-2019Search in Google Scholar

Project agreement BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015 z dnia 11.08.2015Search in Google Scholar

Wardal, W.J. et al., (2015). Technical and economical aspects of biogas production from agricultural sources including Polish conditions. Agricultural Engineering, No. 2(154), 137-148.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD