1. bookAHEAD OF PRINT
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2453-6725
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Retraction Note

Data publikacji: 01 Sep 2017
Tom & Zeszyt: AHEAD OF PRINT
Zakres stron: -
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2453-6725
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo