Otwarty dostęp

In Memoriam Professor Susan Smialowska (1925-2015) Zuzanna Szklarska-Śmiałowska


Zacytuj

R. B. Rebak
Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA 94550, US
E. Lunarska
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
eISSN:
2083-4799
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials