1. bookTom 63 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo