1. bookTom 63 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Political developments, 2015

Data publikacji: 16 Feb 2016
Tom & Zeszyt: Tom 63 (2015) - Zeszyt 4 (December 2015)
Zakres stron: 1 - 9
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Irish Fiscal Advisory Council. (2015). Fiscal assessment report. November 2015. Retrieved from http://www.fiscalcouncil.ie [6 January 2016].Search in Google Scholar

Louwerse, T. (2015). Irish Polling Indicator: Fine Gael, Fianna Fáil gaining. Retrieved from http://politicalreform.ie/2015/06/29/irish-polling-indicatorfine- gael-fianna-fail-gaining/ [29 September 2015].Search in Google Scholar

Moriarty, G. (2015, October 20). Villiers says IRA structures remain but in reduced form. The Irish Times. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo