1. bookTom 10 (2017): Zeszyt 1 (April 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A new catalyst for aldol condensation reactions

Data publikacji: 23 Jun 2017
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2017) - Zeszyt 1 (April 2017)
Zakres stron: 17 - 20
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Badía C, Castro JM, Linares-Palomino PJ, Salido S, Altarejos J, Nogueras M, Sánchez A (2004) Molbank 1: M388.10.3390/M388Search in Google Scholar

Climent MJ, Corma A, Iborra S, Primo JJ (1995) Catal. 151: 60-66.Search in Google Scholar

Corma A, Martin-Aranda RM (1991) J. Catal. 130: 1130-1137.Search in Google Scholar

Corma A, Fornes V, Martin-Aranda RM, Garcia H, Primo JJ (1990) Appl. Catal. 59: 237-248.Search in Google Scholar

Heathcock CH, Ellis JE, McMurry JE, Coppolino A (1971) Tetrahedron Lett. 12: 4995-4996.Search in Google Scholar

Kureshy RI, Khan N, Abdi S, Iyer P, Bhatt A (1997) J. Mol. Cat. A: Chemical 120: 101-108.Search in Google Scholar

Kottapalli KR, Monique GJ, Sanchez V, Francois F (1998) J. Catal. 173: 115-121.Search in Google Scholar

Masaharu S, Yasuhiko A, Makoto NJ (2015) Org. Chem. 80: 8830-8835.Search in Google Scholar

Tichit D, Lhouty MH, Guida A, Chiche BH, Figueras F, Auroux A, Bartalini D, Garrone EJ (1995) Catal. 151: 50-59.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo