1. bookTom 40 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
    ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Report from the Academic Session “Human and Nature: Between Destruction and Creation” Organized as Part of the 23rd International Congress of Historical Sciences in Poznań on 24th August 2022

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 40 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022) - ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Zakres stron: 145 - 148
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD