1. bookTom 40 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
    ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Between Art, Industry and Entrepreneurship: Artistic, Design, and Managerial Activity of Professor Zbigniew Horbowy in 1959–1989

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 40 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022) - ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Zakres stron: 105 - 121
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

AMKiS sygn. 1276/126 – Archiwum Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zarząd Szkół Artystycznych – Zespół akt Departamentu Kształcenia Artystycznego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego: Organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa artystycznego, 1974. Search in Google Scholar

AMKiS sygn. 1739/23 – Archiwum Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zarząd Szkół Artystycznych – Zespół akt Departamentu Kształcenia Artystycznego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego: Program rozwoju szkolnictwa artystycznego do 2000 r., lipiec 1988. Search in Google Scholar

APW sygn. 82-1199-0-01-18-1700 – Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydziału Nauki i Oświaty KW PZPR we Wrocławiu: Kamiński, W. ‘Współpraca z regionem w dziedzinie badań naukowych PWSSP w roku 1971/72’, in Współpraca wyższych uczelni z przemysłem. Informacje opracowane przez aktyw wyższych uczelni dla Wydziału Nauki dotyczące m.in. współpracy z przemysłem (1958–1971). Search in Google Scholar

AASPW mps, no sygn. – Archiwum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Olech, H., Kominek, R. and Kiczura, L. (1971) Założenia programowe i organizacyjne Międzywydziałowego Studium Ceramiki i Szkła przy PWSSP we Wrocławiu na okres 1971–1975. Search in Google Scholar

ODSASPW mps, no sygn., R. Kominek – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Kominek, R. Współpraca PWSSP z przemysłem na konferencji problemowej w dniach 26–27 kwietnia 1971. Search in Google Scholar

ODSASPW mps, no sygn. – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Baszyńska, H. (ed.), (2005) Kronika PWSSP we Wrocławiu 1946–2005. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Search in Google Scholar

Banaś, B. (2009) Zbigniew Horbowy. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych. Search in Google Scholar

Banaś, P. (1992) ‘Tekst wstępny’, in Dackiewicz-Skowroński, K., Wojciechowski J. and Białek, H. (eds) Kontynuacje. Wrocław’92. Wystawa Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Wrocław: Związek Polskich Artystów Plastyków, pp. 7–14. Search in Google Scholar

Dawski, S. (1996) ‘Tamte czasy (wspomnienia wg stenogramu wywiadu z 1979 r.)’, in Saj, A. (ed.) Szkice z pamięci. Monografia uczelni. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 29–34. Search in Google Scholar

Han, E. (1986) ‘Reprezentuję interesy swojej uczelni. Rozmowa dnia z doc. Zbigniewem Horbowym’, Słowo Polskie, 45(11997), 22–23.02, pp. 1–2. Search in Google Scholar

Horbowy, Z. (1985) Interart ‘85. Exhibition catalog for II Targach Sztuki Krajów Socjalistycznych, Poznań, listopad 1985 (text). Poznań: Zjednoczenie Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego „Vitropol” w Sosnowcu. Search in Google Scholar

Horbowy, Z. (1997) ‘…Jak bym spadł ze skały’, Ziemia Kłodzka, 47–48, pp. 14–16. Search in Google Scholar

Horbowy, Z. (2019) ‘Wspomnienia’, in Pawlak, K. (ed.) CiSZ. Historia. 70 lat obecności Ceramiki i Szkła na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 98–109. Search in Google Scholar

Huml, I. (2004) ‘Twórcze obcowanie ze szklaną materią’, Format. Pismo Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 45, pp. 31–32. Search in Google Scholar

‘Kalendarium’ (2019) in Pawlak, K. (ed.) CiSZ. Historia. 70 lat obecności Ceramiki i Szkła na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 163–225. Search in Google Scholar

Makarewicz, Z. (2006) ‘Bez postumentów. O rzeźbie wrocławskiej’, in Saj, A. and Łubowicz, E. (eds) Wrocław sztuki. Sztuka i środowiska artystyczne Wrocławia 1946–2006. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 82–126. Search in Google Scholar

‘Mówi Stanisław Dawski’ (1966) „Odra”. Miesięcznik społeczno-kulturalny, nr 3, pp. 36–37. Search in Google Scholar

Popiński, K. (2006) ‘Krótkie dzieje Akademii Sztuk Pięknych’, „Format”. Pismo Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 50, pp. 6–7. Search in Google Scholar

Saraczyńska, A. (2002) ‘Rektora czas wyborów. Rozmowa z prof. Zbigniewem Horbowym’, Gazeta Wyborcza (Wrocław supplement), 14(112), 19.04, pp. 12. Search in Google Scholar

Saraczyńska, A. (2009) ‘Artysta od butelek i kieliszków’, Wieża Ciśnień (Wrocław supplement of Gazeta Wyborcza), 11(251), 20.03, pp. 11–12. Search in Google Scholar

‘Szkoła Szkła’ (2005) in Chmielewski, A. (ed.) Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i uczniowie 1945–2005. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 615–616. Search in Google Scholar

‘Sztuka nie jest demokratyczna… Rozmowa z JM Rektorem Akademii Sztuk Pięknych, profesorem Zbigniewem Horbowym’ (2000) Życie Akademickie, 6, pp. 8–10. Search in Google Scholar

Wierzchoś, M. (2010) ‘Projektant nowoczesny’, Art & Business, June, pp. 32–35. Search in Google Scholar

‘Wywiad ze Zbigniewem Horbowym przeprowadzony przez Małgorzatę Dajewską’ (2019) in Pawlak, K. (ed.) CiSZ. Historia. 70 lat obecności Ceramiki i Szkła na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 104–105. Search in Google Scholar

Zworska-Raziuk, B. (2004) ‘Programy nauczania Katedry Szkła’, Dyskurs. Zeszyty Naukowo-Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 1, pp. 258–284. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD