1. bookTom 40 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
    ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Lower Silesian Factory of Nicotine Preparations

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 40 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022) - ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Zakres stron: 53 - 78
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

ANKES, WWTP, 25 – Archiwum Narodowe w Krakowie. Ekspozytura w Spytkowicach, Wodzisławska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego w Wodzisławiu Śląskim, Protokół z posiedzenia Rady Techniczno-Ekonomicznej Przemysłu Tytoniowego, które odbyło się w dn. 12, 13 i 14 III 1957 r. w siedzibie CZPT w Warszawie. Search in Google Scholar

AAN, CZPT, WP 1/35 – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego w Warszawie, Wydział Produkcji: prace doświadczalne i racjonalizatorskie, 1950–1956. Search in Google Scholar

AAN, CZPT, WT 1/55: Paszport – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego w Warszawie, Wydział Techniczny: paszport techniczny Krakowskiej Wytwórni Papierosów, 1950–1959: Paszport techniczno-pro- dukcyjny Dolnośląskiej Wytwórni Preparatów Nikotynowych w Górze Śląskiej [za 1953 r.]. Search in Google Scholar

AAN, CZPT, WT 1/55: Aktualizacja – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego w Warszawie, Wydział Techniczny: paszport techniczny Krakowskiej Wytwórni Papierosów, 1950–1959: Dolnośląska Wytwórnia Preparatów Nikotynowych w Górze Śląskiej. Aktualizacja paszportu za rok 1954 r. Search in Google Scholar

AAN, CZPT, WT 1/55: Kutno – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego w Warszawie, Wydział Techniczny: paszport techniczny Krakowskiej Wytwórni Papierosów, 1950–1959: Paszport techniczno-produkcyjny Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych Oddział w Górze Śląskiej, cz. II, s. 13. Search in Google Scholar

AAN, CZPT, WO 1/20 – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego w Warszawie: Wydział Produkcji: prace doświadczalne i racjonalizatorskie, 1950–1956: Wydział Ogólny: struktura organizacyjna, przejmowanie nieruchomości, inwestycje, kontrole – sprawozdania, materiały pokontrolne, schematy, 1928, 1930, 1939–1969. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/20 – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego w Warszawie: Wydział Ogólny: zarządzenia, plany, sprawozdania, protokoły, 1953–1973, 1977. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5 – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego w Warszawie: Wydział Ogólny: zarządzenia, plany, sprawozdania, protokoły, 1953–1973, 1977. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Barczyk – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo dyrektora WZPPPT Józefa Barczyka do WWP we Wrocławiu, 400/59, 23 XII 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Borzym – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo dyrektora DWPN Wacława Borzyma do ZPT w Warszawie, D/43/59, 26 VI 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Chamski – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo dyrektora Biura Zbytu Nawozów Sztucznych w Gliwicach B. Chamskiego do DWPN w Górze Śląskiej, NP. 1, 11 III 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Dębogórski – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo Dyrektora ZPT w Warszawie Mariana Dębogórskiego do Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu w Warszawie, Nr 601/WO/59, 18 XI 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Domagała – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo sekretarza KP PSPR S. Domagały do dyrektora i sekretarza DWPN w Górze Śląskiej, 23 III 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5, Instrukcja – AAN, ZPT, WO 1/5: Instrukcja w sprawie przejęcia mienia Dolnośląskiej Wytwórni Preparatów Nikotynowych. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Jurkiewicz – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo dyrektora ds. handlowych Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „P.Z.Z.” w Warszawie A. Jurkiewicza do ZPT w Warszawie, Nr HG.3-5-75/58, 2 III 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Klimaszewski – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo v-dyrektora Departamentu Organizacji Zatrudnienia i Płac Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu W. Klimaszewskiego do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, OZP-I-16/59 r., 5 V 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Latacz a – AAN, ZPT, WO 1/5: Sprawozdanie z delegacji służbowej Ob. Jerzego Latacza (ZPT w Warszawie) do Dolnośląskiej Wytwórni Preparatów Nikotynowych w Górze Śląskiej w sprawie zorientowania się w możliwości odstąpienia obiektu W-ni [no date]. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Latacz b – AAN, ZPT, WO 1/5: Sprawozdanie Jerzego Latacza (ZPT w Warszawie) z delegacji służbowej do Góry Śląskiej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Górze Śląskiej w dn. 26 II 1959 r. w sprawie likwidacji Dolnośląskiej W.P.Nik. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Lebkichler a – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo zastępcy dyrektora Biura Zbytu Nawozów Sztucznych w Gliwicach inż. F. Lebkichlera do CZPT w Warszawie, 24 XII 1958 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Lebkichler b – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo zastępcy dyrektora Biura Zbytu Nawozów Sztucznych w Gliwicach inż. F. Lebkichlera do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Górze Śląskiej, 27 II 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Lebkichler c – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo zastępcy dyrektora Biura Zbytu Nawozów Sztucznych w Gliwicach inż. F. Lebkichlera do DWPN w Górze Śląskiej, NP. 1, 5 VI 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Leitl – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo naczelnika Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Magazynowej Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „P.Z.Z.” w Warszawie F. Leitla do ZPT w Warszawie, Nr HG.3-5-75/58, 5 VI 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Oschab – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo wiceministra S. Ochaba do ZPT w Warszawie, BAIVNtyt.3348/59/4533 [no date]. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo PRN – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo przewodniczącego Prezydium PRN w Górze Śląskiej do WWP we Wrocławiu, P.I-4/6/59, 9 XI 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT,WO 1/5: Pismo WZPPPT – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo WZPPPT we Wrocławiu do ZPT w Warszawie, AO-I-5-19/59, 11 XI 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Pisula a – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo ministra przemysłu spożywczego i skupu F. Pisuli do dyrektora ZPT w Warszawie M. Dębogórskiego, OZP.I.16/2060/59 r., 6 VI 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Pisula b – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo ministra przemysłu spo- żywczego i skupu Feliksa Pisuli do dyrektora ZPT w Warszawie Mariana Dębogórskiego, OZP-I-1/2337/59, 22 VI 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Pisula c – AAN, ZPT, WO 1/5: AAN, ZPT, sygn. WO 1/5, Pismo dyrektora WWP we Wrocławiu T. Pisuli do ZPT w Warszawie, 3745/DK/59, 23 XIII 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Protokół – AAN, ZPT, WO 1/5: Protokół zdawczo-odbior- czy obiektu po byłym przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą Dolnośląska Wytwórnia Preparatów Nikotynowych w Górze Śląskiej przy ul. Marchlewskiego 47, s. 1–3. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Różański a – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo zastępcy dyrektora ZPT inż. Józefa Różańskiego do Zjednoczenia Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach, N. 129/WO/59, 14 III 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Różański b – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo zastępcy dyrektora ZPT inż. Józefa Różańskiego do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, N. 146/WO/59, 25 III 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Różański c – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo zastępcy dyrektora ZPT inż. Józefa Różańskiego do Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „P.Z.Z.” w Warszawie, N. 238/WO/59, 9 VI 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Różański d – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo zastępcy dyrektora ZPT inż. Józefa Różańskiego do Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu, N. 272/WO/59, 27 V 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Różański e – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo zastępcy dyrektora ZPT w Warszawie Józefa Różańskiego do WWP we Wrocławiu, N. 643/WO/59, 9 XII 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Różański f – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo zastępcy dyrektora ZPT w Warszawie Józefa Różańskiego do WWP we Wrocławiu, Nr 669/WO/59, 30 XII 1959 r. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5: Zabielska – AAN, ZPT, WO 1/5: Pismo Naczelnika Wydziału Ogólnego ZPT w Warszawie Aleksandry Zabielskiej do WWP we Wrocławiu, 400/WO/59, czerwiec 1959. Search in Google Scholar

AAN, ZPT, WO 1/5, Zarządzenie – AAN, ZPT, WO 1/5: Zarządzenie nr 399 ministra przemysłu spożywczego i skupu z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: 1) „Wrocławska Wytwórnia Papierosów”, 2) Dolnośląska Wytwórnia Preparatów Nikotynowych, Znak: OZP.I.16/2050/59. Search in Google Scholar

Dz.U. 1958, No. 45, item 225 – Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o Komitecie Drobnej Wytwórczości. Search in Google Scholar

Dz.U. 1958, No. 67, item 332 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych. Search in Google Scholar

M.P. 1949, No. 15, item 208 – Monitor Polski, Orzeczenie nr 68 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 lutego 1949 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa. Search in Google Scholar

Banaszkiewicz, T. (2003) Chemiczne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Search in Google Scholar

Bogusławski, H (1966) ‘40-lecie Grudziądzkiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego’, Wiadomości Tytoniowe, 3, pp. 33–34. Search in Google Scholar

Bujanowski, K. (1962) ‘Kierunki rozwoju uprawy niektórych odmian tytoniu’, Nowe Rolnictwo, 23, pp. 35–38. Search in Google Scholar

Bujanowski, K. (1970) Produkcja i obrót tytoniem w Polsce. Studium nad efektywnością rozwoju produkcji, spożycia, importu i eksportu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Search in Google Scholar

Dragon, J. (1950) ‘Otrzymywanie nikotyny z machorki’, Tytoń, 9–10, pp. 6–10. Search in Google Scholar

Ginter, Z. (1960) Środki chemiczne w ochronie roślin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Search in Google Scholar

Goos, A., Goos, M. and Szumilak, G. (1974) Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków chemicznych ochrony roślin. Wrocław: Akademia Rolnicza. Search in Google Scholar

Gromadska, M. (1952) Owady, szkodniki pól uprawnych. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Search in Google Scholar

Jarosz, D. (2000) Polacy a stalinizm 1948–1956. Warszawa: Instytut Historii PAN. Search in Google Scholar

Jarosz-Nojszewska, A. (2018) ‘Bezrobocie w Polsce w latach 1918–2018’, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3, pp. 101–119. Search in Google Scholar

Kaliński, J. (ed.) (1996) Historia gospodarcza Polski (1939–1989). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Search in Google Scholar

Kaliński, J. and Landau, Z. (2003) Gospodarka Polski w XX wieku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

Kochman, J. and Węgorek, W. (1955) Poradnik ochrony roślin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Search in Google Scholar

Kozak, W. (1968) Obrót środkami ochrony roślin i usługi chemizacyjne w rolnictwie. Warszawa: Zakład Wydawnictw Centrali Rolniczej Spółdzielni. Search in Google Scholar

Myśliński, S. (1950) ‘Gospodarka odpadkami tytoniowymi’, Tytoń, 4–6, pp. 52–54. Search in Google Scholar

Rasper, G. (2018) ‘Górowska mleczarnia’, Kwartalnik Górowski – blog historyczny, 62, pp. 3–4. Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny 1962 (1962) Warszawa: GUS. Search in Google Scholar

Skiendzielewski, J. (1958) Suszenie tytoniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Search in Google Scholar

Synowiec, A. (2014) Przemysł tytoniowy w Polsce w okresie pierwszego planu pięcioletniego (1956–1960). Kraków: Historia Iagellonica. Search in Google Scholar

Synowiec, A. (2015) Wytwórnia Papierosów „Czyżyny” w Krakowie-Czyżynach. Kraków: Historia Iagellonica. Search in Google Scholar

Szeles, W. (1957) ‘Znaczenie ogławiania i pasynkowania machorki’, Wiadomości Tytoniowe, 5, pp. 67–69. Search in Google Scholar

Szymańska, J., Frydrych, B. and Bruchajzer, E. (2007) ‘Nikotyna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego’, Podstawy i Metody Ochrony Środowiska Pracy, 2 (52), pp. 121–154. Search in Google Scholar

Tytoń. Uprawa, hodowla, fermentacja (1969). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Search in Google Scholar

‘Udział PMT w życiu gospodarczym kraju’ (1950), Tytoń, 7–8, pp. 27–28. Search in Google Scholar

Wiliński, M. (1954) Ochrona roślin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Search in Google Scholar

Wróbel, J. (1950) ‘Polityka inwestycyjna PMT’, Tytoń, 1–3, pp. 41–42. Search in Google Scholar

Żłobiński, M. (2018) ‘Historia jednego miejsca na ulicy Podwale’, Kwartalnik Górowski, 63, pp. 5–19. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD