1. bookTom 40 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
    ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Group Portrait of the Galician Oil Entrepreneurs

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 40 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022) - ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURS AND ENTERPRISES
Zakres stron: 1 - 19
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

‘45-lecie Prezesa Władysława Długosza’ (1931) Nafta, 10(10–11), pp. 269–272. Search in Google Scholar

Bielski, Z. (1904) ‘Żuraw wiertniczy „Express”’, Nafta, 1(9), pp. 129–134. Search in Google Scholar

Brzozowski, S. (1974) Ignacy Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Interpress. Search in Google Scholar

Brzozowski, S. (1994) ‘Stanisław Szczepanowski – pionier rozwoju górnictwa naftowego’, in Wolwowicz, R. (ed.) Historia polskiego przemysłu naftowego. Vol. 1. Brzozów–Kraków: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, pp. 36–58. Search in Google Scholar

Chrobak, Ł. (2021) Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882–1939). Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.10.12797/9788381383974 Search in Google Scholar

Cierniak-Szóstak, E. (2008) ‘Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji/delegitymizacji nowego ładu’, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 12, pp. 397–408. Search in Google Scholar

Franaszek, P. (1988) ‘Nowatorska myśl techniczna w górnictwie naftowym Galicji (do roku 1914)’, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 49, pp. 77–95. Search in Google Scholar

Franaszek, P. (1991) Myśl techniczna w galicyjskim wiertnictwie naftowym w latach 1860–1918. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Search in Google Scholar

Franaszek, P. (2002) ‘Przemysł naftowy na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.’, in Ruchniewicz, K., Tyszkiewicz, J. and Wrzesiński, W. (eds) Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15–18 września 1999. Pamiętnik, III(2). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 369–380. Search in Google Scholar

Franaszek, P. (2009) ‘William Henry Mac Garvey i jego rola w rozwoju galicyjskiego przemysłu naftowego’, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2–3, pp. 205–213. Search in Google Scholar

Franaszek, P. (2016) ‘Gospodarcza działalność rodziny Goetzów w Małopolsce’, in: Gawlik, J.S. (ed.) Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku. Zarys monograficzny. Brzesko: Brzeskie Towarzystwo „Gryf”, pp. 43–57. Search in Google Scholar

Franaszek, P., Grata, P., Kozicka-Kołaczkowska, A., Ruszel, M., Zamoyski, G. (2021) Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę. Warszawa: PIW. Search in Google Scholar

Kargol, T. (2009) ‘Zieleniewscy, Baczewscy, Grossowie… Galicyjscy przedsiębiorcy w drugiej połowie XIX w. (do 1914 r.) – kierunki badań i postulaty badawcze,’ Kwartalnik Historyczny, 116(2), pp. 197–217. Search in Google Scholar

Kopalnictwo i przemysł naftowy w Polsce. Dwutygodnik Naftowy (1924/25) 28, pp. 11–12. Search in Google Scholar

Kuberski, L. (1997) Stanisław Szczepanowski. Przemysłowiec, polityk, publicysta. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Search in Google Scholar

Lorenz, K., Szwed-Lorenz, J., Ślusarczyk, J.(2017) ‘Rozwój i upadek przemysłu naftowego w Galicji’, Hereditas Minariorum, 4, pp. 201–207. https://doi.org/10.5277/hm170412. Accessed 14 July 2022. Search in Google Scholar

Malak, E. (2015) ‘Szczepanowski Stanisław’, in Orłowski, B. (ed.) Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, vol. 4. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, p. 227. Search in Google Scholar

Małecki, J.M. (1979) ‘W dobie autonomii galicyjskiej (1866–1918)’ in Bieniarzówna, J., Małecki, J.M., Mitkowski, J. (eds) Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796–1918, Vol. 3. Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. 297–313. Search in Google Scholar

Michalewicz, J. (1988), Przemysł gorzelniany w Galicji doby autonomicznej. Między monopolem dworskim a monopolem państwowym. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Search in Google Scholar

Najdus-Smolar, W. (1993) ‘Wzorzec galicyjskiego przemysłowca’, in Kołodziejczyk, R. (ed.) Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG, pp. 85–112. Search in Google Scholar

Nicieja, S.S. (2012) Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Vol. 1. Opole: Wydawnictwo MS. Search in Google Scholar

‘O kongresie naftowym w Bukareszcie, odczyt dr Stefana Bartoszewicza wygłoszony w Towarzystwie Politechnicznym we Lwowie, dn. 16 bm.’ (1907), Nafta, 15(20), pp. 301–305. Search in Google Scholar

Pietrusza, J. (1995) ‘Udział pracowników przemysłu naftowego w ruchu oporu i wojnach światowych’ in Wolwowicz, R. (ed.) Historia polskiego przemysłu naftowego, Vol. 2. Brzozów–Kraków: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, pp. 568–583. Search in Google Scholar

Rosołowski, M., Krajewski, A., Bińczyk, A., Kwilecki, W. (2018) Poczet przedsiębiorców polskich. Od Piastów do 1939 roku. Warszawa: WEI. Search in Google Scholar

‘Sprawozdanie z działalności Krajowego Towarzystwa Naftowego za rok 1908’ (1909) Nafta, 17(3), pp. 33–36. Search in Google Scholar

Szczepanowski, S. (1888) Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Lwów: Gubrynowicz and Schmidt. Search in Google Scholar

Wnęk, J. (2015) Rozwój ideologii przemysłowej w Galicji 1866–1918. Warszawa: IHP PAN. Search in Google Scholar

Wójcik, Z. (2015) ‘Długosz Władysław’, in Orłowski, B. (ed.) Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, Vol. 1. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD