1. bookTom 29 (2023): Zeszyt 1 (April 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews: Coastal geology, by Juan A. Morales, 2022. Springer International Publishing, 455 pages. eBook price: 96,29 EUR, ISBN 978-3-030-96120-6

Data publikacji: 08 May 2023
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2023) - Zeszyt 1 (April 2023)
Zakres stron: 59 - 60
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD