1. bookTom 68 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-945X
Pierwsze wydanie
17 May 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Equisetum ×meridionale (Milde) Chiov. – a new hybrid taxon in the flora of Poland

Data publikacji: 28 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 68 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 9 - 14
Otrzymano: 28 Jul 2022
Przyjęty: 30 Nov 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-945X
Pierwsze wydanie
17 May 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bennert W., Lubienski M., Kötner S. & Steinberg M. 2005. Triploidy in Equisetum subgenus Hippochaete (Equisetaceae,Pteridophyta). Ann. Bot. 95: 807-815.10.1093/aob/mci084424673315710647 Search in Google Scholar

de Winter W. & de Somer N. 2021. Equisetum ×meridionale (Milde) Chiov. – een nieuwe paardestaartdbastaard voor Nederland. Gorteria – Dutch Botanical Archives 43: 16-23. Search in Google Scholar

Doležel J., Greilhuber J., Lucretti S., Meister A., Lysak M. A., Nardi L. & Obermayer R. 1998. Plant genome size estimation by flow cytometry: Inter-laboratory comparison. Ann. Bot. 82(Suppl. A): 17-26.10.1093/oxfordjournals.aob.a010312 Search in Google Scholar

Hassler M. 2022. A complete, synonymic checklist of the Ferns and Lycophytes of the World. [https://www.worldplants.de/world-ferns/ferns-and-lycophyteslist]; access: 23.07.2022. Search in Google Scholar

Jepson P., Lubienski M., Llewellyn P. & Viane R. 2013. Hybrids within Equisetum subgenus Hippochaete in England and Wales. New J. Bot. 3: 47-58.10.1179/2042349712Y.0000000017 Search in Google Scholar

Kalinowski P., Sliwinska E. & Kruk J. 2016. Equisetum ×moorei Newman (Equisetaceae) – a ‘new’ nothotaxon in the Polish flora. Biodiv. Res. Conserv. 41: 11-18.10.1515/biorc-2016-0003 Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2020. Vascular plants of Poland. An annotated check-list. 526 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. Search in Google Scholar

Obermayer R., Leitch I. J., Hanson L. & Bennett M. D. 2002. Nuclear DNA C-values in 30 species double the familial representation in pteridophytes. Ann. Bot. 90: 209-217.10.1093/aob/mcf167424041212197518 Search in Google Scholar

Prelli R. & Boudrie M. 2022. Les fougères et plantes alliées d’Europe. Biotop Editions. Search in Google Scholar

Tlałka D. & Rostański A. 2012. Paprotniki Polski. Atlas i klucz. 128 pp. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice. Search in Google Scholar

Wróbel D. 2008. Skrzyp gałęzisty Equisetum ramosissimum Desf. In: Mirek Z. & Piękoś-Mirkowa H. (eds.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 31-33. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. Search in Google Scholar

Wróbel D. 2013a. Przegląd krajowych mieszańców międzygatunkowych rodzaju Equisetum L. Acta Bot. Siles. 9: 67-73. Search in Google Scholar

Wróbel D. 2013b. Equisetum ×robertsii T. D. Dines (E. arvense × E. telmateia; Equisetaceae) in Poland. Acta Bot. Silesiaca 9: 57-66.10.5586/aa.2004.023 Search in Google Scholar

Zając A. 1978. Założenia metodyczne “Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22: 145-155. Search in Google Scholar

Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD