1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8717
Pierwsze wydanie
25 Jan 2010
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Think locally, act globally: Polish farmers in the global era of sustainability and resilience

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 255 - 258
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo