1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8717
Pierwsze wydanie
25 Jan 2010
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Green Care in Poland. Essence, limitations and development opportunities with the kujawsko-pomorskie province as an example

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 113 - 145
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8717
Pierwsze wydanie
25 Jan 2010
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Adamiak, P. Charycka, B. Gumkowska, M. 2015 ‘Polskie Organizacje Pozarządowe 2015’, Stowarzyszenie Klon/Jawor. Warszawa. Search in Google Scholar

Arai, H., Ouchi, Y., Yokode, M., Ito, H., Uematsu, H., Eto, F., Oshima, S., Ota, K., Saito, Y., Sasaki, H., Tsubota, K., Fukuyama, H., Honda, Y., Iguchi, A., Toba, K., Hosoi, T., Kita, T. 2012 ‘Toward the realization of a better aged society: messages from gerontology and geriatrics’, Geriatrics & gerontology international 12(1): 16–22.10.1111/j.1447-0594.2011.00776.x Search in Google Scholar

Bauman, Z. 2004 Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo literackie. Search in Google Scholar

De Boer, B., Hamers, J.P., Zwakhalen, S.M., Tan, F.E., Beerens, H.C., & Verbeek, H. 2017a ‘Green care farms as innovative nursing homes, promoting activities and social interaction for people with dementia’, Journal of the American Medical Directors Association 18(1): 40–46. Search in Google Scholar

De Boer, B., Hamers, J.P., Zwakhalen, S.M., Tan, F.E., Verbeek, H. 2017b ‘Quality of care and quality of life of people with dementia living at green care farms: a cross-sectional study’, BMC geriatrics 17(1).10.1186/s12877-017-0550-0 Search in Google Scholar

Del Sesto, M. 2017 ‘Green care for human therapy, social innovation, rural economy, and education’, Agriculture and Human Values 34(1): 239–240. Search in Google Scholar

Dessein, J., Bock, B. B. And M. De Krom 2013 ‘Investigating the limits of multifunctional agriculture as the dominant frame for Green Care in agriculture in Flanders and the Netherlands’, Journal of Rural Studies No. 32: 50–59.10.1016/j.jrurstud.2013.04.011 Search in Google Scholar

Elings, M., Hassink, J. 2008 ‘Green Care Farms, A Safe Community Between Illness or Addiction and the Wider Society’, Therapeutic Communities 29(3): 310–322, https://www.academia.edu/20256813/Green_Care_Farms_A_Safe_Community (access: 22.12.2017). Search in Google Scholar

Fonseca, M. L. 2008 ‘New waves of immigration to small towns and rural areas in Portugal’, Population, Space and Place 14(6): 525–535.10.1002/psp.514 Search in Google Scholar

Frenkel, I. 2018 ‘Ludność wiejska’ in (eds) J. Wilkin, I. Nurzyńska, Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, pp. 25–64. Search in Google Scholar

Giarè, F. 2009 ‘Introduzione’ in (ed) A. Pascale, Linee guida per progettare iniziative di Agricoltura Sociale, INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria, Roma. Search in Google Scholar

Giddens, A. 2006 Socjologia, Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Hassink, J., Elings, M., Zweekhorst, M., van den Nieuwenhuizen, N. and A. Smit 2010 ‘Care farms in the Netherlands: Attractive empowerment-oriented and strengths-based practices in the community’, Health & place 16(3): 423–430.10.1016/j.healthplace.2009.10.016 Search in Google Scholar

Kamiński, R. 2015 ‘Gospodarstwa opiekuńcze jako alternatywna ścieżka rozwoju gospodarstw agroturystycznych’ in (eds) W. Kamińska, K. Hafner, Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, vol. CXXXIII no 162/2015. Search in Google Scholar

Kamiński R., Marcysiak T. and P. Prus 2018 ‘The Development of Green Care in Poland’. Proceedings of the 2018 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT”, No 49, Jelgava, LLU ESAF, pp. 307–315.10.22616/ESRD.2018.148 Search in Google Scholar

Król, J., Stępnik K. (ed.) 2017 Gospodarstwa Opiekuńcze budowanie sieci współpracy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków. Search in Google Scholar

Krzyżowski, L. 2011 ‘In the Trap of Intergenerational Solidarity: Family Care in Poland’s Ageing Society’, Polish Sociological Review 1(73): 55–78. Search in Google Scholar

Kuchciak, I. 2011 ‘The Reverse Mortgage – a Response to Ageing Polish Society’ in International Proceedings of Economics Development and Research, Hong Kong, Singapore, pp. 329–333. Search in Google Scholar

Kuijsten, A. C. 1996 ‘Changing family patterns in Europe: A case of divergence?’, European Journal of Population/Revue Europeenne de Demographie 12(2): 115–143.10.1007/BF01797080 Search in Google Scholar

Kujawska, J. 2015 ‘Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No 855, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” No 74, Vol. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 709–722. Search in Google Scholar

Kujawska, J. 2015 ‘Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, (74 V. 1 Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje), pp. 709–722. Search in Google Scholar

Lada, A. 2016 ‘Barometr Polska – Niemcy 2016. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem 25 lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (The Barometer Poland-German. Poles and Germans about each other 25 years after sign Treaty on the good Neighbourhood and Friendly Cooperation’)’. Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Bertelsmanna. Warszawa. http://www.isp.org.pl/barometr2016/pl/Barometr_2016_pl.pdf Access: 22.12.2017. Search in Google Scholar

Leonard, R., Johansson, S. 2008 ‘Policy and practices relating to the active engagement of older people in the community: a comparison of Sweden and Australia’, International Journal of Social Welfare 17(1): 37–45.10.1111/j.1468-2397.2007.00497.x Search in Google Scholar

Lesthaeghe, R. 2010 ‘The unfolding story of the second demographic transition’, Population and development review 36(2): 211–251.10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x Search in Google Scholar

Lund, I. E., Granerud, A. and B. G. Eriksson 2015 ‘Green Care From the Provider’s Perspective: An Insecure Position Facing Different Social Worlds’, SAGE Open 5(1).10.1177/2158244014568422 Search in Google Scholar

Malnar, D., Malnar, A. 2015 ‘Demographic Security Trends in Southeastern Europe’, Croatian International Relations Review 21(73): 57–87.10.1515/cirr-2015-0011 Search in Google Scholar

Martin, H.P., Schumann H., 1999 Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. Search in Google Scholar

Michalska, S. 2007 ‘Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a różnicujące warunki życia mieszkańców wsi’ in (ed.) M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska, Społecznoekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 111–122. Search in Google Scholar

Mucha, J., Krzyzowski, L. 2010 ‘Aging in Poland at the Dawn of the 21 st Century’, Polish Sociological Review (170): 247–260. Search in Google Scholar

Niewiadomska, A. 2016 ‘The Aging of the Labor Force Challenge for Labor Market Policy on the Example Poland and the Czech Republic’ in International Scientific Conference on Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland, Ostrava, Czech Republic, pp. 122–134. Search in Google Scholar

Nowak, S.J., Molema, C.C., Baan, C.A., Oosting, S.J., Vaandrager, L., Hop, P., De Bruin, S.R. 2015 ‘Decentralisation of long-term care in the Netherlands: the case of day care at green care farms for people with dementia’, Ageing & Society 35(4): 704–724.10.1017/S0144686X13000937 Search in Google Scholar

Parzonko A, J., 2019 ‘Conditions for The Development of Social Farming in The Province of Mazovia’, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agri-business Economists. Annals PAAAE Vol. XXI, (4): 366–373.10.5604/01.3001.0013.5443 Search in Google Scholar

PROW 2014–2020. Program rozwoju obszarów wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa. Pdf file. Search in Google Scholar

Reher, D.S. 2007 ‘Towards long-term population decline: a discussion of relevant issues’, European Journal of Population/Revue europeenne de Demographie 23(2): 189–207.10.1007/s10680-007-9120-z Search in Google Scholar

Richert-Kazmierska, A. 2015 ‘Demographic Changes in Poland-The Regional Dimension’, Equilibrium 10(1): 113–128.10.12775/EQUIL.2015.006 Search in Google Scholar

Rifkin, J. 2001 ‘Koniec pracy, Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej’. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. Search in Google Scholar

Rosner, A., Stanny, M. 2016 Monitoring rozwoju obszarów wiejskich, Stage II. Warszawa: IRWiR PAN. Search in Google Scholar

Rosochacka-Gmitrzak, M. R. 2014 ‘Intergenerational Dialogue as an Ageing Europe Toolkit for Meeting its Challenge’ in International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Vol. 2, Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education, Albena, Bulgaria, pp. 455–461. Search in Google Scholar

Sackmann, R., Bartl, W., Jonda, B., Kopycka, K., Rademacher, C. 2014 ‘Coping with demographic change: A comparative view on education and local government in Germany and Poland’, Vol. 19, Springer, Cham.10.1007/978-3-319-10301-3 Search in Google Scholar

Sobolewska-Poniedzialek, E. 2016 ‘Implementation of the Concept of Silver Economy in the Context of Demographic Challenges in Poland and the Czech Republic’ in International Scientific Conference on Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland, Ostrava, Czech Republic, pp. 154–164. Search in Google Scholar

Spillman, B.C., Lubitz, J. 2000 ‘The effect of longevity on spending for acute and long-term care’, New England Journal of Medicine 342(19): 1409–1415.10.1056/NEJM200005113421906 Search in Google Scholar

Stanny M., Rosner A., Komorowski Ł., 2018 Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stage III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Warszawa. Search in Google Scholar

Steigen, A.M., Kogstad, R., Hummelvoll, J.K. 2016 ‘Green Care services in the Nordic countries: an integrative literature review’, European Journal of Social Work 19(5): 692–715.10.1080/13691457.2015.1082983 Search in Google Scholar

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050. 2014 GUS, Warszawa. Retrieved: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osobstarszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-nalata-2014-2050,18,1.html (access: 22.12.2017). Search in Google Scholar

Weiner, D. E. 2007 ‘Causes and consequences of chronic kidney disease: implications for managed health care’, Journal of Managed Care Pharmacy 13(3 Supp A): 1–9.10.18553/jmcp.2007.13.s3.1 Search in Google Scholar

Wilkin, J. 2018 ‘Polska wieś teraz i w przeszłości – synteza raportu’ in (eds) J. Wilkin, I. Nurzyńska, Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa, pp. 11–24. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo